MAGDALENA VOŽICKÁ: JAK PŘEŽÍT KONEC CIVILIZACE ANEB CESTA K SOBĚSTAČNOSTI

Rozšířené vydání 

Po třech beznadějně vyprodaných dotiscích přicházíme s aktualizovaným a rozšířeným vydáním bestselleru Magdaleny Vožické Jak přežít konec civilizace aneb Cesta k soběstačnosti. Kniha oproti předchozím verzím obsahuje novou, aktuální kapitolu Jak přežít blackout. Autorka v ní – opět svým charakteristickým způsobem – ve světle energetické krize radí, jak si při nedostatku elektrické energie opatřit světlo, teplo, potraviny a další životní potřeby. Prakticky, věcně a mnohdy s notnou dávkou sebeironie. 

DAB rádio nefunguje. Notebook se nerozsvítí. Kohoutek neuroní ani kapku vody. Tma tmoucí. Začíná vám být zima a oblíbený obchod naproti je zabedněný. Nastal konec civilizace? Ale ne, jen se mohlo poškodit něco v křehkém soukolí civilizace, jak ji známe. A ve které jsme zpohodlněli a zapomněli na to, co bylo běžné pro naše (pra)rodiče.

Knížka Magdaleny Vožické přináší sumář praktických rad a odzkoušených doporučení, na co bychom pro podobný případ neměli zapomenout. Rázně, ale s nadsázkou. Recepty na konzervaci potravin, a schopnost jejich vypěstování, domácí apatyku nebo výrobu základních předmětů zvyšujících pravděpodobnost přežití proložila autorka příběhovou vrstvou. Fiktivní, a přitom tak reálnou. Ze života. Nečekejte dystopický text ždímající téma apokalypsy. Jak přežít konec civilizace chytlavě předkládá zkušenosti předchozích generací v situacích, které jsme si ještě nedávno nechtěli nebo neuměli představit. I kdyby nenastaly, získáte s knihou cenná a ozkoušená doporučení, jak se stát na vratké a stále méně vyzpytatelné společnosti soběstačnější, odolnější a také veselejší.

K dostání v eko-knihkupectví BioBooks.cz. Na Slovensku knihu distribuuje Alter Nativa o.z. prostřednictvím https://www.darceky.sk/.

Chcete téma soběstačnosti dále rozvíjet? Zveme vás do skupiny na Facebooku s názvem Cesta k soběstačnosti. Připojte se zde.

Počet stran: 290
Cena: 389 Kč
Ilustrace: Magdalena Vožická
Fotografie: Karel Cudlín
Vyšlo: 2. prosince 2020
ISBN: 978-80-908015-0-9

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica Natural Rough a Bio Top 3, oba s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).  


BEN FALK: PERMAKULTURNÍ HOSPODAŘENÍ V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

Permakulturní příručka udržitelného zemědělství, potravinové soběstačnosti, regenerace krajiny a odolnosti člověka

Známý permakulturní designer a učitel Ben Falk hospodaří na čtyřhektarovém pozemku v chladném americkém Vermontu. Používá při tom permakulturní design s důrazem na regeneraci, produktivitu a odolnost nejen krajiny, ale i samotného hospodáře. Konečným stadiem ekosystému má být lesní zahrada, která se kromě sklizně výživné úrody udržuje sama. Takové prostředí pak může podporovat vitální život svých obyvatel i následujících generací v kontextu globálních změn.

Ve Vermontu je podobné podnebí jako v České republice, a tak se můžete inspirovat nesčetnými radami, jak vytvořit odolné, nízkoúdržbové a na pohled krásné hospodářství ve spolupráci s živly, rostlinami a zvířaty. Najdete zde podrobnosti o zadržování a využívání vody, tvorbě úrodné půdy, výsadbách dřevin s integrovaným chovem zvířat, lidském zdraví, pohodě a výživě, zajišťování vlastních zdrojů energie, a například i pěstování rýže.

K dostání v eko-knihkupectví BioBooks.cz. Na Slovensku knihu distribuuje Alter Nativa o.z. prostřednictvím https://www.darceky.sk/.

Chcete téma soběstačnosti dále rozvíjet? Zveme vás do skupiny na Facebooku s názvem Cesta k soběstačnosti. Připojte se zde.

Překlad: Marie Venerová
Počet stran: 376
Cena: 450 Kč
Vyšlo: 12. srpna 2021
ISBN: 978-80-908015-1-6

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica Natural Rough a Bio Top 3, oba s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).   


TOBY HEMENWAY: EKOSYSTÉMY MĚST BUDOUCNOSTI

Kniha amerického permakulturního lektora a designéra vyvrací mýtus, že permakulturu můžeme vytvářet a rozvíjet jedině na venkově. Naopak, právě města se svou velkou koncentrací lidí, myšlenek a různorodých životních stylů představují ideální pole působnosti pro ty, kdo chtějí žít udržitelněji, v souladu s přírodou, méně konzumně. Kniha přináší nepřeberné množství námětů a řešení pro kýžené oživení měst, od zahrádek u rodinných domků přes komunitní zahrady a komunitou podporované zemědělství až po vize udržitelných a zdravých měst budoucnosti. Věnuje se také urbanismu a architektuře.

Každý čtenář, který se touží aspoň zčásti odpoutat od konzumního způsobu života, zde najde inspiraci a spoustu konkrétních námětů, jak proměnit svůj život.

K dostání v eko-knihkupectví BioBooks.cz. Na Slovensku knihu distribuuje Alter Nativa o.z. prostřednictvím https://www.darceky.sk/.

Chcete téma soběstačnosti a permakultury ve městě dále rozvíjet? Zveme vás do skupiny na Facebooku s názvem Udržitelná města. Připojte se zde.

Překlad: Eva Hauserová
Počet stran: 328
Cena: 450 Kč
Vyšlo: 27. října 2021
ISBN: 978-80-908015-2-3

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica Natural Rough a Bio Top 3, oba s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).   


JEREMY RIFKIN: GREEN DEAL: STRAŠÁK, NEBO JEDINEČNÁ ŠANCE?

Starší titul amerického ekonoma, politologa a vizionáře Jeremy Rifkina s názvem The Third Industrial Revolution předpověděl nástup nových komunikačních platforem nebo nanotechnologií. Stal se beststellerem, a to i v Evropě. Predikce se bezezbytku naplnily a kniha je čtena dosud.

Ve svém novém titulu Rifkin předkládá možnosti, jak řešit klimatické změny transformací globální (i lokální) ekonomiky. Její jednotlivá odvětví mohou přejít z fosilních paliv na udržitelnou solární a větrnou energii - nejde přitom o újmu nebo trpký úděl, jak často slyšíme i od českých politiků, ale naopak výjimečnou příležitost. Klíčovou roli v této proměně sehrají informační technologie a "chytrá" řešení.

The Green New Deal přinese podle Rifkina změnu organizace práce, vznik nových profesí a oborů a bude mít i zásadní dopad na proměnu hodnot a priorit ve společnosti.

Kniha je doplněna texty řady tuzemských odborníků a odbornic: ekonomky a kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové z Mendelovy univerzity, geologa a environmentálního experta Jakuba Hrušky, podnikatele a vizionáře Jiřího Kůse, jenž Rifkina pro Česko objevil, Štěpána Chalupy z Komory obnovitelných zdrojů energie nebo Dagmar Milerové-Práškové z Institutu cirkulární ekonomiky.

K dostání v eko-knihkupectví BioBooks.cz.

Překlad: Alžběta Polišenská
Počet stran: 238
Cena: 400 Kč
Vyšlo: 14. prosince 2021

ISBN: 978-80-908015-3-0

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica Natural Rough a Bio Top 3, oba s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).   


LOOBY MACNAMAROVÁ: VZTAHY BEZ HIERARCHIE

(Lidé a permakultura)

Jedna z nejinspirativnějších postav zeleného hnutí, britská advokátka, spisovatelka a ekologická lobbistka Polly Higginsová o této knize prohlásila, že je cestou do nového světa. Nyní se zásadní dílo světoznámé permakulturní lektorky a mentorky Looby Macnamarové s názvem Vztahy bez hierarchie konečně dostává i k českým čtenářům. Přístupným, inspirativním a kreativním způsobem se dozvíte, jak čelit hodnotové krizi ve společnosti, jak vyřešit špatně nastavenou komunikaci v zaměstnání nebo překonat environmentální žal či dopady ekonomického úpadku. Permakulturní principy pomáhají v práci, rodině, zájmových skupinách i v osobním rozvoji.


S pomocí permakulturních nástrojů můžete analyzovat svůj vlastní způsob života, ujasnit si své motivy a cíle, vnášet do vztahů kolem sebe víc vzájemného respektu, naslouchání a spolupráce, a v duchu permakulturní etiky vytvářet harmonické a fungující vztahy v lidských ekosystémech. Looby přináší desítky konkrétních návodů a nástrojů, jak toho docílit.

České vydání jsme doplnili řadou komentářů a doprovodných textů - doslov napsali Eva Vejvodová, zakladatelka platformy Evolucio, nebo Tomáš Hajzler z PeopleComm a komunity Slušná firma. Jejich pohled kanonické dílo ještě více přibližuje českému publiku: ať jde o manažer(k)y firem, zástupce neziskového sektoru nebo rodiče.

K dostání v eko-knihkupectví BioBooks.cz.

Překlad: Ivana Mertová

Počet stran: 340
Předpokládaná cena: 490 Kč
Vyšlo: 12. října 2022

ISBN: 978-80-908015-7-8

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica Natural Rough a Bio Top 3, oba s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).   


DALE STRICKLER: MANUÁL REGENERATIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Praktický průvodce metodou, jak uzdravit půdu, oživit krajinu, zachytit vodu, zdravě nasytit společnost a navíc bezpečně uložit miliony tun CO2. Zásadní a komplexní manuál pro všechny, kdo si uvědomují potřeby změny přístupu k půdě a péči o ni. Dale Strickler, mezinárodně uznávaný agronom, agroekolog a konzultant s více než třicetiletou praxí, do více než 440 stran soustředil zkušenosti své i desítek dalších regenerativních zemědělců a odborníků na půdu z celého světa. O těsném prolínání s principy ekologického zemědělství není pochyb.


Manuál regenerativního zemědělství obsahuje přes 60 fotografií a obdobný počet schémat, nákresů a infografik. Srozumitelně strukturovaný text doplňují přehledové a bilanční tabulky a výpočty. Autor tím dokládá nejen zaujetí tématem zodpovědného přístupu k půdě, ale i hluboké znalosti, které ochotně sdílí i s českými čtenáři. I proto je publikace doplněna řadou poznámek a komentářů docelujících tuzemský kontext i zasvěcenými doprovodnými texty Ladislava Mika a Karla Klema.


Publikace přichází v době, kdy se oblast regenerativního zemědělství začala vyučovat na Mendelově univerzitě v Brně a kdy se zásadami tohoto přístupu k půdě a krajině inspirují i na Ministerstvu zemědělství ČR mj. v otázce zákonného ochrany půdy například před erozí. Partnerem výpravné publikace je společnost Carboneg.  

K dostání výhradně v eko-knihkupectví BioBooks.cz.

Překlad: Ing. Lubomír Moudrý / Ing. Marie Venerová
Počet stran: 440
Cena: 590 Kč
Vyšlo: 30. ledna 2024
ISBN: 978-80-909092-0-5

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica High White Rough s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek). 


MARKÉTA MIKUŠÍKOVÁ: ZAHRADOU DO KUCHYNĚ

Rostlinná kuchařka pro všechna roční období. Více než 150 lokálních, sezónních a rostlinných receptů z vypěstovaných nebo běžně dostupných surovin. Lokální. Sezónní. Rostlinná. Kuchařka Zahradou do kuchyně respektuje sezónnost surovin. Obsahuje také návody na uchovávání a zpracování potravin bez nutnosti vlastnit spoustu různých robotů a přístrojů. Do hry vrací tradiční postupy, jako je fermentace, zavařování, sušení nebo nakládání. Autorka se zaměřila na suroviny, které lze vypěstovat na zahrádce, sbírat v přírodě, jsou v ČR doma nebo jsou zde snadno dostupné (KPZ, farmářské trhy, obchody).

Autorkou kuchařky je Markéta Mikušíková, která ve Skryjích nedaleko Rakovníka pořádá oblíbené kurzy přírodního vaření. Výběr receptů kopíruje čtyři roční období s cílem maximální potravinové nezávislosti. Každý recept vedle návodu či ilustrační fotky obsahuje i náročnost a dobu přípravy, profi tipy na zpracování či využití zbytků nebo výběr surovin.

K dostání výhradně v eko-knihkupectví BioBooks.cz.

Foto: Romana Kovácsová
Food styling: Radka Hájková, Romana Kovácsová
Počet stran: 280
Cena: 590 Kč
Vyšlo: 2. února 2024
ISBN: 978-80-909092-2-9

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica High White Rough s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).


IVAN DVOŘÁK: JEDLÉ ZAHRADY A ZAHRÁDKY 1 Zelenina

Nezáleží, jestli má vaše zahrada 20, 200 nebo 2000 čtverečných metrů. Zásadní je, kolik péče ji s ohledem na očekávání věnujete. To vám vzkazuje zkušený odborník Ing. Ivan Dvořák, který pravidelně přispívá do časopisu Zahrádkář. Díky více než čtyřicetileté praxi se své poznatky rozhodl shrnout do dvou dílů knihy Jedlé zahrady a zahrádky. První díl se věnuje výhradně zelenině. 350 stran textu, více než 250 fotografií a užitečné informace na celý zahrádkářský rok!  

Ivan Dvořák zúročuje roky vlastní pěstební činnosti i případy, s nimiž se setkal během svých přednášek a poradenství na výstavách, veletrzích a také na ústředí Českého zahrádkářského svazu. Jednoduše a pochopitelně v knize Jedlé zahrady a zahrádky 1 vysvětluje základy výsadby či výsevu a péče, plánování výnosů, ochrany před škůdci nebo rozmary počasí. Svérázným jazykem popisuje časté chyby nebo úskalí vedoucí k očekávané sklizni. Větší prostor však dostávají jeho doporučení vyzkoušená v letité praxi.

Seznámíte se s obvyklými druhy, které mají úspěch na zeleninových políčkách (ve druhém dílu i v ovocných sadech). Pozornost ale zaměřuje i na relativně nové druhy vhodné díky bohaté úrodě i na menší zahrádky. Ing. Dvořák se věnuje také minimalistickým konceptům zahrádek, vhodných pro města nebo pro začínající zahrádkáře.  

Odborným partnerem publikace je časopis Zahrádkář a Český zahrádkářský svaz

K dostání výhradně v eko-knihkupectví BioBooks.cz.

Počet stran: 345
Cena: 490 Kč
Vyšlo: 14. února 2024
ISBN: 978-80-908015-9-2

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica High White Rough s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek). 


IVAN DVOŘÁK: JEDLÉ ZAHRADY A ZAHRÁDKY 2 Ovoce a bylinky

Jak vzkřísit starý, nebo založit nový ovocný sad v době klimatické změny? Osvědčený manuál pěstování a uchovávání ovocných plodů a bylin. Průvodce zahrádkáře podle velikosti pozemku s důrazem na prospěšnost pěstební činnosti. Jak na první kroky k potravinové soběstačnosti, regeneraci krajiny i posílení komunit prozradí dvoudílná kniha, kterou jsme připravili společně s časopisem Zahrádkář a Českým zahrádkářských svazem. Druhý díl věnoval Ivan Dvořák ovoci a bylinkám. 320 stran textu, více než 230 fotografií a užitečné informace na celý zahrádkářský rok! 

Kniha nabídne praktická a vyzkoušená řešení, návody a doporučení pro začínající zahrádkáře a zahrádkářky a také ty, kteří uvažují o proměně své zahrady z okrasné na výhradně potravinovou. Zároveň se bude věnovat fenoménu zahradničení a zahrádkářství v české kultuře a národní povaze. Zahrádky budou zkrátka pod drobnohledem.  

První díl knihy Jedlé zahrady a zahrádky 1 se věnuje výhradně zelenině.  

Odborným partnerem publikace je časopis Zahrádkář a Český zahrádkářský svaz.  

K dostání výhradně v eko-knihkupectví BioBooks.cz.

Počet stran: 321
Cena: 490 Kč
Vyšlo: 14. února 2024
ISBN: 978-80-909092-1-2

Kniha je vytištěná na papír Pergraphica High White Rough s certifikáty FSC (udržitelné obhospodařování lesů) a EU Ecolabel (ekologicky šetrný výrobek).