Ekologické nakladatelství

WALDEN PRESS s.r.o.

Soběstačnost, šetrnost, proměna tržního ekonomického modelu, ochrana klimatu nebo zdravější krajina i města. Na rok 2021 a 2022 pro Vás tým Walden Press připravuje několik knižních titulů, které se ve svých zemích staly bestsellery. A pomáhají měnit postoj k životnímu prostředí, společnosti i sobě samým. Všechny tituly budou k dostání výhradně přes www.biobooks.cz.

Proč nemáme knížky v klasických knihkupectvích, i když si jich vážíme? Důvody jsou dva. A máte právo je znát.

Předně: přímým prodejem Vám, čtenářkám a čtenářům, zkracujeme logistický řetěz a tudíž i uhlíkovou stopu každé knihy. Na té nám velmi záleží, proto jsou všechny dílky výroby našich knih vybírány tak, aby zatěžkávaly přírodu nebo naše zdraví co nejméně. Ideálně vůbec.

Dalším důvodem vzniku BioBooks.cz byly... ano, finance. Díky tomu, že nemusíme z každé prodané publikace platit marži distribuci nebo knihkupci, zbývá nám více peněz na férové odměny pro lidi, bez nichž by naše knížky nevznikly. A také na nákup práv k titulům, jež by se k Vám nemusely dostat. Ty, které připravujeme na rok 2021, k nim nesporně patří.

Mimochodem, knihy Walden Press obsahují novou vrstvou textu. Překlad doplňujeme komentáři nebo vysvětlivkami tuzemských odborníků, odbornic a respektovaných praktiků tak, aby byl text maximálně zužitkovatelný a návodný i pro tuzemské čtenářky a čtenáře. Pro Vás.

Přejeme obohacující četbu a děkujeme za přízeň!

Radka Hájková & Jiří Hlinka